SIAPA KITA & APA TUJUAN DIJADIKAN

TAZKIRAH RUHANIAH
u ERTI          - Peringatan
u DALIL        - Surah Al ‘Ala 87: 9-11
u  فذكر ان نفعت الذكر
            “Maka berilah Peringatan kerana   peringatan itu bermanfaat”
u  سيذكر من يخشى
            “Orang yang takut (kepada Allah) akan  mendapat peringatan (pelajaran)

DALIL – TAZKIRAH
u ويتجنبها الشقى
u “Dan orang yang celaka akan menjauhi nya”
u Surah Al ‘Araf 7:176
u فا قصص القصص لعلهم يتفكرون
u “Maka ceritakanlah kisah-kisah itu mudah-mudahan mereka berfikir”

u Surah Yusuf 12:111
u لقد كان في قصصهم عبرة لأولى الالباب
“Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang menpunyai akal (intelektual)

u Surah Al ‘Asr 103:1-3
u والعصر. ان الانسان لفي خسر. الا الذين امنوا وعملوا الصلحت  وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر        
u “Demi masa
u Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian
u Kecuali org yg beriman, beramal soleh, serta saling nasihat menasihati dengan kebenaran dan kesabaran”EMPAT (4) UNSUR UTAMA
PENCIPTAAN MANUSIA

MANUSIA MAKHLUK TERBAIK
(CEMERLANG)

u SURAH AT TIN 95: 4
u لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم
u “Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baik penciptaan”
u SURAH AL IMRAN 3: 110
u كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بلله                                                                       
u “Kamu adalah umat terbaik yg dilahirkan untuk manusia (kerana) kamu menyuruh kepada maaruf dan mencegah yg mungkar dan kamu beriman kpd Allah”


4 KOMPONAN ASAS MANUSIA

 • 1. RUHANI
 • 2. AQAL
 • 3. EMOSI
 • 4. FIZIKAL

RUH

 • 1. RUH ITU URUSAN ALLAH
 •     Surah Al-Israk 17 : 85
 • ويسئلونك عن روح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا
 • “Dan mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang Ruh. Katakanlah bahawa ruh itu termasuk urusan Allah, dan tidaklah kamu diberi ilmu kecuali sedikit”

 • 2. KESAKSIAN/PERJANJIAN DI ALAM RUH
 •     Surah Al ‘Araf 7 : 172
 •    واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على  انفسهم, الست بربكم قا لوا بلى شهدنا ان تقولوا يوالقيمة انا كناعن هذا غفلين                                 
 • “Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi (tulang belakang) anak cucu Adam keturunan mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap ruh mereka “Bukankah Aku ini Rabbmu” mereka menjawab “bahkan kami menyaksikan”. Agar di hari qiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah/lalai terhadapnya”

 • 3. DI TIUP RUH KE JASAD
 •     Surah Al Haj 15 : 29
 •  فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له سجدين.
 •   “Maka apabila Aku telah menyempurnakan (kejadiannya), dan Aku telah meniup ruh   (ciptaan) Ku ke dalamnya maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud (hormat)

 • 4. DI TIUP RUH KE JASAD KETIKA 120 HARI
             Hadis ke 4/40 –Riwayat Imam Bukhori & Muslim
 •   ان أحدكم  يجمع خلقه في بطن امه اربعين يوما  نطفه ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل اليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أوسعيد ..................                                         
 •    “Sesungguhnya seseorang kamu dikumpulkan kejadiannya di dalam kandungan ibunya 40 hari berupa setitik Nutfah (Mani), kemudian menjadi ‘Alaqah (segumpal darah) selama itu pula,(40 h) kemudian menjadi Mudhrah (segumpal daging) seperti itu pula (40 h), kemudian diutuskan Malaikat, lalu ditiup Ruh kpdnya dan diperintahkan menulis 4 perkara: 1. rezekinya 2. ajalnya 3. amalannya 4. celaka atau bahagia.

CIRI-CIRI RUH
 • 1.CIPTAAN ALLAH
 • 2.ALLAH SAHAJA YG MENGETAHUINYA
 • 3.SUCI BERSIH DARIPADA SYIRIK
 • 4.BERPERASAAN KETUHANAN
 • 5.BERKEHENDAK KEPADA ZAT (ALLAH) YANG 
                MAHA TINGGI

FUNGSI RUH

 • 1. MENGHIDUPKAN FIZIKAL / JASAD
 • 2. MENGHUBUNGKAN ANTAR KHALIK 
               (ALLAH) DENGAN MAKHLUK (HAMBA)
 • 3.TERCERNA DALAM BENTUK AQIDAH
               (IKATAN KEYAKINAN / KEIMANAN)

SASARAN
 • MENJADI INSAN YANG BERIMAN
 • Wujudnya keruhanian ini bila adanya hubungan langsung antara kita (makhluk) dengan Tuhan /Allah (khalik)
 • Beriman /Percaya dengan sebenar-benarnya yang ditandai dgn ciri-ciri berikut:

CIRI-CIRI BERIMAN
 • 1. IMAN YANG MENDALAM
 •    Surah Al Anfal 8 : 2
§  انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم ايته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون
 •   “ Sesungguhnya orang beriman itu ialah apabila disebut nama Allah gementar hatinya, dan  bila di bacakan ayat-ayatNya bertambah keimanannya dan kepada Allah ia bertawakkal”.

CIRI-CIRI MUKMIN
 • Q. Surah Al Ahzab 33 : 36
 •  وما كان لمؤمن ولامؤمنة اذ قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعصى الله ورسوله فقد ضل ضللا مبينا  
 • “Dan tidaklah patut mukmin dan mukminah apabila Allah dan Rasul memutuskan sesuatu  urusan / perkara, maka mereka ada pilihan yang lain. Barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul, sesungguhnya ia sesat yang nyata”

 • 2. MAHABBATULLAH (KASIH ALLAH)
 •    Q. Surah  Al Baqarah 2 : 165
 •  ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله
 • والذين ءامنوا اشد حبا لله                                      
 • “Diantara manusia ada yang mengambil selain Allah sebagai tandingan, mereka mencintai seperti mencitai Allah. Dan orang yang beriman itu bersangatan kasih kepada Allah”

 • 3. TAQWA
 •  Q. Surah Al Imran 3 : 102
 • يا يها الذين ءامنوا اتقوا الله حق تقاته ولاتموتن الا وانتم مسلمون  
 • “Wahai orang yang beriman, bertaqwalah kamu dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kamu mati melainkan kamu muslim (menyerah diri)”

 • 4. MAHABBATURRASUL (CINTA RASUL)
 •  Q. Surah Al Ahzab 33 : 21
 • لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الاخروذكر الله كثيرا  
 • “Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi kamu, iaitu bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan hari Qiamat dan yang banyak mengingat Allah”

SARANA KERUHANIAN
 • 1. Solah
 • 2. Saum
 • 3. Quran
 • 4. Zikir
 • 5. Tahajjud
 • 6. Infaq / sedeqah
 • 7. Haji
 • 8. Amal-amal soleh 


EMPAT (4) KOMPONAN / UNSUR
UTAMA PENCIPTAAN MANUSIA

EMPAT (4) UNSUR UTAMA
          1. RUH
          2. AQAL
          3. EMOSI / PERASAAN (HATI)
          4. FIZIKAL / TUBUH BADAN
           

PEMBANGUNAN RUH
UNSUR
SASARAN
CIRI-CIR
SARANA
RUH
INSAN BERIMAN
AQIDAH BETUL
MAHABBATULLAH
MAHABBATULRASUL
IMAN MENDALAM
TAQWA
SOLAH
BACA QURAN
SEDEKAH / INFAK
ZIKIR
AMAL SOLEH

AQAL

          Profesor Sayed Sabiq - Uni. Azhar
(Aqidah Islam)
          Tugas aqal :
            Sesungguhnya setiap anggota itu ada tugasnya, tugas aqal itu ialah
             -mengangan-angankan
             -memeriksa
             -memikir
            -mengamat-amati


TUGAS AQAL

          Jikalau kekuatan aqal yang hebat itu tidak diberi tugas (menganggur) maka kosong dan hampalah otak, maka terhentilah kegiatan hidup intelektual
          Menganggurkan aqal itu menurunkan manusia ke suatu taraf yang lebih rendah dan hina daripada taraf binatang
          Menyebab terjadinya Kebekuan (Jumud) Kejahilan dan  Taqlid
          Maka  musuh utama Umat Islam dewasa ini ialah Kejahilan, Kejumudan dan Ketaqlidan.
          Bila 3 sifat ini berada pada tubuh umat rosaklah peradaban Islam
Siapakah yang juara dalam dadah, HIV, Aids, arak, zina, buang anak, rempit, rasuah,     pembunuhan dan sebagainya
          Tugas aqal : Berfikir, mengenang, dan menyelidiki, dengannya sampailah manusia kepeda petunjuk yang memberi penerangan sejelas-jelasnya mengenai peraturan kehidupan, tabiat dan hakikat segala sesuatu.
          Sehingga tersingkap dan terungkap persoalan sebenar, siapa sebenarnya Yang  Maha Pencipta itu.
          S. Baqarah 2. 219
          كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تتفكرون
   “Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatNya kepada kamu semua supaya kamu berfikir”.


SASARAN

          INSAN BERILMU
          Aqal juga wajib di beri makan sebagaimana tubuh badan diberi makanan
          Makanan aqal itu ialah Ilmu pengetahuan
          Menjadi insan yang berilmu pengetahuan,
   bermaklumat, fakta dan data

ERTI ILMU
علم  = ع ل م
          Erti – Mengetahui / Mengetahui Sesuatu
          Maksud – Hakikat Sesuatu /
                    Kebenaran Sesuatu
    “Mengetahui Kebenaran Sesuatu”

CIRI-CIRI ORANG BERILMU
l  1. RAJIN DAN GEMAR BELAJAR   ( MENUNTUT ILMU )
   - Anugerah istimewa
    Allah SWT meninggikan satu derjat kelebihan kepada orang yang diberi ilmu pengetahuan
   - S. Al-Mujadilah 58 : 11
 ير فع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجت                                                                                                                     
“Allah akan mengangkat darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa darjat”
l  2. MENGUASAI DAN BERAMAL DENGANNYA
l     S. At Taubah 9 : 105
       وقل اعلوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى علم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون    
  “ Beramallah (bekerja) kamu, maka Allah akan melihat amalmu, begitu juga RasulNya dan orang Mukmin, dan kamu akan di kembalikan kepada Allah yang mengetahui yang ghaib dan nyata. Maka Dia memberitahu terhadap apa yang kamu kerjakan”
n  3. MENYEBAR / MENGAJAR KEPADA ORANG LAIN
n    S. Al-Imran 3 : 79
  .... بما كنتم تعلمون الكتب وبما كنتم تدرسون    
      “ .. Dengan sebab kamu mengajar Kitab dan 
      kerana kamu mempelajarinya”
n     Hadis Riwayat Imam Bukhori
بلغوا عنى ولو اية  .......       
      “Sampaikanlah daripadaku walaupun sepotong ayat”……….
n  4. TAKUT AKAN ALLAH
        Orang yang berilmu menghindari diri daripada  
        kemurkaan Allah. Takut berbuat sesuatu yang 
        berdosa, maksiat, mungkar
n   S. Faathir 35 : 28
     .... انما يخشى الله من عباده العلمؤا.....
     “Sesungguhnya hamba Allah yang takut   
      kepadaNya ialah ulama` (orang yang berilmu)
         ‘Alim     – Orang berilmu
          Ulama` – Ramai orang berilmu

          5. BELAJAR HINGGA KE PERINGKAT  
       ULIL ALBAB
- Allah SWT amat menggalakkan hambaNya menuntut ilmu hingga ke maqam Ulil Albab  (Cendekiawan / Intelek)
 -  Cerdik, pandai, matang, berwawasan
 - Terserlah dalam kehidupannya, peribadinya, sahsiahnya, tutur katanya, ideanya, tingkah lakunya,


ULIL ALBAB
          S. Al Imran 3 : 190 – 191
ان في خلق السموت والارض واختلاف اليل والنهار لايت لاولى الالباب           
     الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموت والارض                                                                                                                                                                                                                                               
                                                , ربنا ما خلقت هذا با طلا سبحنك فقنا عذاب النار  
          “Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan penggantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang beraqal” (ulil albab)
          “ Iaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk dan berbaring, mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata) “Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau mencipta semua ini sia-sia, Mahasuci Engkau, lindungulah kami dari azab neraka”
          وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون
          “Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin semuanya pergi berperang. Mengapa tidak sebahagian daripada kamu pergi untuk memperdalam ilmu agama supaya memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka kembali agar mereka dapat menjaga diri”

IMAM AL-GHAZALI
          Dituntut ilmu itu di atas 3 perkara
   1. Niat kerana Allah
    - ikhlas, hendak keluar dari alam kejahilan
   2. Beramal dengannya
   3. Mengajar akannya

PEMBAHAGIAN ILMU
l  1. ILMU AGAMA / DINNIAH
       1. Tauhid
       2. Feqah
       3. Muamalat
       4. Jinayat
   - Ilmu Fardhu ‘Ain
   - Semua orang wajib memperlajarinya 
     untuk amalan sepanjang hidup

 • 2. ILMU REALITI / MASAKINI
     - Ilmu yang menyangkut keperluan
       semasa manusia seperti ilmu
     - ekonomi, perubatan, ict, pertanian,
       perikanan, kejuruteraan, dll
     - Denganya memudahkan manusia 
       beribadah kepada Allah
     - Di sebut ilmu Fardhu Kipayah
     - Mengikut keperluan semasa

 • 3. ILMU KEPAKARAN / KEAHLIAN
 •  - Memperdalam keilmuan sehingga peringkat pakar (Phd)
 •  - Doktor Pakar Pembedahan Jantung
 •  - Pakar Keselamatan Komputer
 •  - Pakar Kejuruteraan Enjin

PAHALA ORANG MENGAJAR
          Hadis Riwayat Imam Bukhori & Muslim
   فوالله لأن يهدى الله بك رجلا واحدا خيرلك من حمرالنعم
  “Demi Allah, jikalau mendapat hidayah seseorang lantaran kerana ajaranmu, maka yang demikian itu lebih baik dari binatang ternak yang merah2” (unta merah)


PAHALA MENINGGALKAN ILMU
          H.Riwayat Imam Muslim
          اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث : صد قة جارية أوعلم ينتفع به أوولد صالح يدعوله
          “Jika mati anak Adam (manusia) maka terputuslah amalnya kecuali 3
           : Sedeqah jariah (berpanjangan)
           : Ilmu pengetahuan yang di manfaatkan
           : Anak soleh mendoakan kepada ibubapanya


5 ASAS PENTING MEMPELAJARI ILMU
          S. Al-Alaq 96 : 1-5
          اقرأ باسم ربك الذي خلق
          خلقا الانسان من علق
          اقرأ وربك الاكرم
          الذي علم بالقلم
          علم الانسان ما لم يعلم

          Ayat 1 – “Bacalah dgn menyebut nama
                  Tuhanmu Yang Menciptakan”
   Ayat 2 – “Dia telah menciptakan manusia 
                   dari segumpal tanah”
   Ayat 3 – “Bacalah dan Tuhanmulah Yang 
                  Maha Mulia”
   Ayat 4 – “Yang mengajar manusia dgn
                  perantaraan kalam/pena”
   Ayat 5 – “Dia mengajar manusia apa yang 
                  dia tidak diketahuinya”

AQAL

KOMPONEN
SASARAN
CIRI-CIRI
SARANA
AQAL
INSAN BERILMU
1.SUKA ILMU
2.BERAMAL
3.MENYEBARKAN
4.TAKUT ALLAH
5.ULIL ALBAB
BELAJAR
MEMBACA
MENYELIDIK
DISKUSI
DIALOG
KURSUS
SEMINAR
CERAMAH / KULIYAH
MENULISTiada ulasan:

Catat Ulasan